Płyty PW 11 laminowane papą styropian DACH PODŁOGA 038

Zastosowanie:

  • wykonanie izolacji termicznej dachów, podłóg i tarasów.

Mogą być stosowane na powierzchniach:

  • płaskich i lekko spadzistych, których kąt nachylania nie przekracza 20°
  • na podłożach betonowych, drenianych, z blach trapezowych oraz na istniejących pokryciach z papy
  • w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i użytecznośći publicznej

Mocowanie:

  • mechanicznie przy użyciu łączników do mocowania styropianu
  • używając klejów do przyklejania styropianu, dopuszczonych do stosowania w budownictwie