Na rynku budowlanym dostępne są różne systemy kominowe, a właściwy ich dobór zależny jest od konstrukcji budynku oraz dachu, ale przede wszystkim od warunków, w jakich komin będzie eksploatowany. Toteż systemy kominowe dzielimy na:

  • systemy do kominów i pieców na paliwa stałe (węgiel, brykiet, drewno, trociny, biomasa);
  • systemy do kominów i pieców na paliwa stałe oraz płynne;
  • powietrzno – spalinowe systemy do odprowadzania spalin z pieców z zamkniętą komorą spalania;
  • wielofunkcyjne systemy do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz z kotłów tradycyjnych na paliwa stałe;
  • systemy do odprowadzania spalin z urządzeń ogrzewających (sauny, banie itp.).

Dokonując wyboru jednego z oferowanych przez nas systemów kominowych oraz wentylacji, mają Państwo gwarancję nie tylko bezpiecznego funkcjonowania kominów, ale także doradztwo oraz fachowy serwis świadczony bezpośrednio przez profesjonalnie przygotowanych pracowników producentów systemów kominowych i wentylacji.