Bloczki betonowe stosuje się do murowania fundamentów oraz ich podwyższenia ponad poziom „0”.

Zalety murowania z bloczków:

  • niska cena
  • duża dokładność wykonania
  • brak szalowania