Na rynku budowlanym dostępne są papy o różnych parametrach technicznych, które decydują o przeznaczeniu papy.
Do podstawowych parametrów papy należą:
– grubość papy, zależna od ilości asfaltu oraz posypki, którą najczęściej jest piasek, skaleń lub bazalt. Grubość papy liczona jest w mm.
– wytrzymałość mechaniczna papy, zależna od rodzaju osnowy (nośnika). Zazwyczaj osnową jest: tektura, welon szklany (w tych przypadkach wytrzymałość papy jest niska, łatwo ją rozerwać rękami), tkanina szklana, włóknina poliestrowa (wytrzymała na rozrywanie). Wytrzymałość papy liczona jest w N/50mm, parametr wydłużenia przy zerwaniu, liczony jest w %.
– elastyczność przy niskich temperaturach, zależna od ilości modyfikatora, liczone jest w st. C. Rodzaj użytego modyfikatora daje następujące wartości:

  • papa niemodyfikowana: 0 0C
  • papa modyfikowana APP: 0 0C do -15 0C
  • papa modyfikowana SBS: – 5 0C do -15 0C
  • odporność na spływanie, zależne od grubości oraz ilości modyfikatora, liczone jest w 0C